Om forfatteren - Tom Wismann

Tom Wismann er født i 1954. Har været medlem af Marinehjemmeværnet siden sit 17 år (1971), heraf syv år som flotillechef for Marinehjemmeværnsflotille 364 på Holmen. Gennemgik forskellige af Marinehjemmeværnets feltmæssige uddannelser, der foregik på Stevnsfort i perioden1972-74. Aftjente værnepligt ved Søværnet i 1976-77 på inspektionsskibet FYLLA ved Færøerne, og ved torpedobådenes mobile base (MOBA).

Uddannet maskinmester og har arbejdet indenfor miljøbranchen specielt med luftforurening fra skibsmotorer, og som forretningsfører for Stiftelsen Georg Stages Minde.

Har siden 10 års alderen  haft interesse for moderne (1860)  militærhistorie, specielt marine- og befæstningshistorie, og har besøgt et stort antal forter/fæstninger i Europa og andre lande.

Stoppede i 2010 med lønarbejde for at blive selvstændig, så alle kræfter kan bruges på foredrags- og skribentvirksomhed, samt forlaget Steel & Stone Publishing, der har specialiseret sig i militærhistoriske udgivelser.

Tidligere udgivelser på Steel & Stone Publishing:

Kongeskib i 80 år – DANNEBROG 1932-2012. 2012

Korvetten Fregatten THETIS. 2011

Minelæggerne af FALSTER-klassen. 2011

Motortorpedobådene af FLYVEFISKEN-klassen. 2010

Fregatterne HOLGER DANSKE & NIELS EBBESEN. 2008

Korvetterne af TRITON-klassen. 2007

Stevnsfort – Danmarks sidste fort. 2. udg. 2007

Torpedobådene HUITFELDT & WILLEMOES. 2006

Depot- og skoleskibet ÆGIR. 2006

Denkschrift über die belgische Landesbefestigung -  

(genudgivelse og bearbejdning, 2006).

Vestvolden – fra fæstningsværk til idyl. 2005

Søminestationen på Søfort Trekroner. 2004

Avedøre-lejren. 2002

Denkschrift über die niederländische Landesbefestigung -

(genudgivelse og bearbejdning 2001).

Denkschrift über die tschecho-slowakische Landesbefestigung -

(genudgivelse og bearbejdning 2000).

Stevnsfort – Danmarks sidste fort. 1. udg. 1998

Trekroner- et søforts historie 1787-1996. 1996

Danish Tumleren class torpedoboats. Warship 1990.

Den danske flådes skibe 1860-1990.(På Orlogsmuseets forlag, 1990).

Royal Danish Navy 1860-1990, “The Ships”, Eget forlag 1989.